ทีมบัญชี

นางสาวสุพรรษา สิงห์โต

ประวัติการศึกษา :

ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง :

ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและภาษี

ประสบการทำงาน :

ทำงานด้านบัญชี วางแผนภาษี ให้คำปรึกษา วางระบบ พัฒนาระบบบัญชีการเงิน ปิดงบต่างๆ โดยมีทีมงานกว่า 30 ท่าน และมีลูกค้าอยู่ในความดูแลกว่า 300 บริษัท งานตรวจสอบบริษัท งานตรวจสอบต่างๆ ติดต่อประสานงาน ทำความเข้าใจกับลูกค้า ตรวจทานงาน แนะนำ เสนอแนวทางแก้ไข ควบคุมงาน และบริหารงานของบริษัท ให้เป็นไปตามเป้าหมายของกิจการ

นางสาววิยดา เทศกาล

ประวัติการศึกษา :

ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง :

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน

ประสบการทำงาน :

งานตรวจสอบต่างๆ ทั้งบริษัท และ งานตรวจสอบของหน่วยงานภาครัฐ เช่น สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา(กสศ.), กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ (พปส.งานตรวจสอบประสานงาน และวางแผนการตรวจสอบ

ควบคุมดูแลการทำงานงานตรวจสอบภายใน

นางสาวศิริพร สุรนารถ

ประวัติการศึกษา :

ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง :

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชีและภาษี

ประสบการทำงาน :

ทำงานด้านบัญชี วางแผนภาษี ให้คำปรึกษา วางระบบ พัฒนาระบบบัญชีการเงิน ปิดงบต่างๆ ควบคุมงานและบริหารงาน ตรวจทานงาน งานตรวจสอบบริษัท งานตรวจสอบต่างๆ

นางสาวแสงดาว แสงงาม

ประวัติการศึกษา :

ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง :

หัวหน้าฝ่ายบัญชีและภาษีบัญชี

ประสบการทำงาน :

ทำงานด้านบัญชี วางแผนภาษี ให้คำปรึกษา วางระบบ พัฒนาระบบบัญชีการเงิน ปิดงบต่างๆ ควบคุมงานและบริหารงาน ตรวจทานงาน งานตรวจสอบบริษัท งานตรวจสอบต่างๆ

นางสาวเบญญา จันทะศิลา

ประวัติการศึกษา :

ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง :

หัวหน้าฝ่ายบัญชีและภาษีบัญชี

ประสบการทำงาน :

ทำงานด้านบัญชี วางแผนภาษี ให้คำปรึกษา วางระบบ พัฒนาระบบบัญชีการเงิน ปิดงบต่างๆ ควบคุมงานและบริหารงาน ตรวจทานงาน งานตรวจสอบบริษัท งานตรวจสอบต่างๆ

นางสาวจันทิมา ดียิ่ง

ประวัติการศึกษา :

ปริญญาตรีการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง :

ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน

ประสบการทำงาน :

ทำงานด้านบัญชี วางแผนภาษี ให้คำปรึกษา วางระบบ พัฒนาระบบบัญชีการเงิน ปิดงบต่างๆ ควบคุมงานและบริหารงาน ตรวจทานงาน งานตรวจสอบบริษัท งานตรวจสอบต่างๆ

นางสาวภัทรนิษฐ์ สืบบุก

ประวัติการศึกษา :

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง :

พนักงานตรวจสอบภายใน

ประสบการทำงาน :

งานตรวจสอบต่างๆ ทั้งบริษัท และ งานตรวจสอบของหน่วยงานภาครัฐ เช่น สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา(กสศ.), กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ (พปส. งานตรวจสอบประสานงาน และวางแผนการตรวจสอบ

นายวิศวะ วิบูลย์ภักดี

ประวัติการศึกษา :

ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง :

หัวหน้าฝ่ายบัญชีและภาษีบัญชี

ประสบการทำงาน :

ทำงานด้านบัญชี วางแผนภาษี ให้คำปรึกษา วางระบบ พัฒนาระบบบัญชีการเงิน ปิดงบต่างๆ ควบคุมงานและบริหารงาน ตรวจทานงาน งานตรวจสอบบริษัท งานตรวจสอบต่างๆ

นางสาวมินตรา บุญหวัง

ประวัติการศึกษา :

ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง :

เลขากรรมการ

ประสบการทำงาน :

ทำงานด้านบัญชี วางแผนภาษี ให้คำปรึกษา วางระบบ พัฒนาระบบบัญชีการเงิน ปิดงบต่างๆ ควบคุมงานและบริหารงาน ตรวจทานงาน งานตรวจสอบบริษัท งานตรวจสอบต่างๆ

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ นโยบายคุกกี้
เปรียบเทียบสินค้า
0/4
ลบทั้งหมด
เปรียบเทียบ
Powered By MakeWebEasy Logo MakeWebEasy