จันทร์ - ศุกร์  08:30 - 17:30 น.
 • วางรูประบบบัญชี และให้คำแนะนำในการปฏิบัติงานทางด้านบัญชี
  การสอบบัญชี / ตรวจสอบภายใน / ปรึกษา และวางแผนด้านภาษีอากร / จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท / จัดทำบัญชี
  Slider 1
 • วางรูประบบบัญชี และให้คำแนะนำในการปฏิบัติงานทางด้านบัญชี
  การสอบบัญชี / ตรวจสอบภายใน / ปรึกษา และวางแผนด้านภาษีอากร / จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท / จัดทำบัญชี
  Slider 1
 • วางรูประบบบัญชี และให้คำแนะนำในการปฏิบัติงานทางด้านบัญชี
  การสอบบัญชี / ตรวจสอบภายใน / ปรึกษา และวางแผนด้านภาษีอากร / จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท / จัดทำบัญชี
  Slider 1
 • วางรูประบบบัญชี และให้คำแนะนำในการปฏิบัติงานทางด้านบัญชี
  การสอบบัญชี / ตรวจสอบภายใน / ปรึกษา และวางแผนด้านภาษีอากร / จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท / จัดทำบัญชี
  Slider 1
 • วางรูประบบบัญชี และให้คำแนะนำในการปฏิบัติงานทางด้านบัญชี
  การสอบบัญชี / ตรวจสอบภายใน / ปรึกษา และวางแผนด้านภาษีอากร / จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท / จัดทำบัญชี
  Slider 1
 • วางรูประบบบัญชี และให้คำแนะนำในการปฏิบัติงานทางด้านบัญชี
  การสอบบัญชี / ตรวจสอบภายใน / ปรึกษา และวางแผนด้านภาษีอากร / จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท / จัดทำบัญชี
  Slider 1
Welcome to S.P.P Accounting Concept Co.,Ltd.
บริษัท เอส.พี.พี. คอนเซ็พท์ แอคเค้าติ้ง จำกัด

 ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อเดือนมิถุนายน 2546 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้บริการด้านวิชาชีพการบัญชี และด้านภาษีอากร อาทิเช่น งานตรวจสอบบัญชีธุรกิจต่างๆ งานตรวจสอบภายใน งานวางระบบบัญชี งานจัดทำบัญชี ที่ปรึกษาการเงินอิสระภายใต้ การบริหารงาน โดยมีทีมงาน ที่มีประสบการณ์ เชียวชาญและมี ประสบการณ์ในการทำงานทางด้านบัญชี - ภาษีอากร มานานกว่า 15 ปี พร้อมทีมงานกว่า 35 คน มีลูกค้าประมาณ 300 รายบริการของเรา
 
•  การสอบบัญชี (External Audit)
ตรวจสอบงบการเงินประจำปีสอบทานงบการเงินระหว่างกาลตรวจสอบกรณีพิเศษ
 
•  ตรวจสอบภายใน (Internal Audit)
ตรวจสอบภายในและรับรองเงินงวดจากผู้ที่ได้รับทุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ตั้งแต่ปี 2546 ถึงปัจจุบัน
 
•  วางรูประบบบัญชี และให้คำแนะนำในการปฏิบัติงานทางด้านบัญชีปรึกษา และวางแผนทางด้านภาษีอากร
 
•  จัดทำบัญชี
 
•  จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท
 
•  บริการอื่นๆ  


ลิงค์ที่น่าสนใจตัวอย่างบริการของเรา

 บริการทั้งหมด


จดทะเบียนบริษัท รับเปิดบริษัทใหม่ และบริการจดทะเบียนการค้า ด้วยทีมงานมืออาชีพ

รับทำบัญชี ปิดงบการเงิน บริษัทและห้างหุ้นส่วน

วางรูประบบบัญชี และให้คำแนะนำในการปฏิบัติงานทางด้านบัญชีปรึกษา และวางแผนทางด้านภาษีอากร


ตัวอย่างผลงาน

 ผลงานทั้งหมด


วันที่ 24 ก.พ. 64 กิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่อง ระเบียบและอัตราการเบิกจ่าย สำหรับโครงการที่ได้รับทุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ประชุมร่วมกับสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า และเค

วันที่ 25 - 26 กันยายน 2563 บริษัท เอส.พี.พี. คอนเซ็พท์ แอคเค้าติ้ง จำกัด ได้รับการตรวจสอบรับรองคุณภาพ ให้เป็นสำนักงานบัญชีคุณภาพ จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD)


โทรปรึกษาเรา

สอบถามข้อมูล หรือปรึกษาเกี่ยวกับงานบัญชี

เบอร์ติดต่อ

 02-464-0831-4
 02-464-0835

ส่ง E-mail ปรึกษาเรา

ส่ง E-mail เพื่อขอคำปรึกษาหรือสอบถามข้อมูลกับผู้เชียวชาญ

E-MAIL ของเรา

spp_newaccountl@hotmail.com
spp04contact@hotmail.com

เดินทางมาปรึกษาเรา

ที่ตั้งของบริษัท และการนำทางมาปรึกษาเรา

สถานที่ติดต่อเรา

888/17-18 ถนนประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ
เขตทุ่งครุ กทม. 10140

นำทางมาปรึกษาเรา คลิ๊กที่นี่ค่ะ